کد مطلب : 75553 تاریخ مطلب : 1402/01/17

پرداخت آنلاين حق عضويت سالانه

مزاياي پرداخت آنلاين حق عضويت:

صرفه جويي در زمان

نبود نياز به مراجعه حضوري به دفتر اتحاديه

بهره مندي از تخفيف در صورت پرداخت در بازه هاي زماني داراي تخفيف زير

سه ماهه ي اول سال (فصل بهار): 10درصد

سه ماهه ي دوم سال (فصل تابستان): 7درصد

سه ماهه ي سوم سال (فصل پاييز): 4درصد

سه ماهه ي چهارم سال (فصل زمستان): 0درصد

نیمتا روزنامه های صبح کشور