کد مطلب : 80165 تاریخ مطلب : 1403/02/26

دريافت «شناسه يکتا» به‌صورت تلفني براي پروانه کسب‌هاي قديمي ويژه‌ي اعضاي زيرپوشش

دريافت شناسه يکتا» به صورت تلفني براي پروانه کسب هاي قديمي ويژه ي اعضاي زيرپوشش، از راه تماس با شماره تلفن هاي زير در ساعات مشخص:
08633420142 - 08633420143
شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:00 تا 13:45

براي دريافت شناسه يکتا موارد زير ضروري است:
- شماره همراه به نام صاحب پروانه و امکان خوانش پيامک هاي ارسالي
- شماره سريال کارت ملي هوشمند / رسيد درخواست کارت ملي هوشمند
- شناسه صنفي
- کد پستي محل کسبي

نکات مهم:
- برقراري تماس از سوي متقاضي و فقط با شماره هاي بالا امکان پذير است.
- با توجه به اختلالهاي سامانه، ممکن است در برخي ساعات، دريافت شناسه يکتا مقدور نباشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور