کد مطلب : 80166 تاریخ مطلب : 1403/02/26

انجام رايگان و غيرحضوري دريافت «شناسه يکتا» براي اعضاي صنف، بنا به تصميم رئيس اتحاديه

به اطلاع ميرساند با توجه به الزام صاحبان صنوف براي تبديل پروانه کسب کاغذي خود به شناسه يکتا» در درگاه ملي مجوزها، با تصميم رئيس اتحاديه؛ آقاي احسان اميني، مقرر شد تا به منظور جلوگيري از واردآمدن هزينه به همکاران براي دريافت شناسه يکتا [با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنتي (کافينت) و پرداخت مبلغ]، و نيز از ميان برداشتن خطرها و هزينه هاي ناشي از رفت و آمد اعضاي محترم به دفتر اتحاديه، همه ي اين درخواستها، رايگان و به صورت غيرحضوري و تلفني، توسط کارمندان اتحاديه انجام گيرد، اين در حالي است که اتاق اصناف ايران پيشتر و طي نامهاي، مستند به ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره يک ماده (31) قانون نظام صنفي و تبصره آن و همچنين ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (37) مکرر همان قانون، تشکل هاي صنفي [اتحاديه هاي صنفي] را مجاز به دريافت مبالغي از متقاضيان، در صورت ارائه اين خدمت، دانسته است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور