کد مطلب : 80136 تاریخ مطلب : 1403/02/10

برخورد نهادهاي نظارتي با عرضه‌کنندگان نان بسته‌بندي فاقد شناسنامه و با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب / برچسب يکسان ويژه‌ي شناسنامه نان‌هاي بسته‌بندي

نیمتا روزنامه های صبح کشور