کد مطلب : 75631 تاریخ مطلب : 1402/03/01

آقاي حسين عباسي؛ رئيس جديد اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف مرکز استان مرکزي، روز شنبه سي ام ارديبهشت ماه 1402، طي مراسمي آقاي حسين عباسي، رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک، به سمت رياست اتاق اصناف مرکز استان مرکزي، انتخاب و معرفي شد.

مراسم تغيير و تحول هيئت رئيسه ي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با حضور اعضاء هيئت رئيسه ي سابق و هيئت رئيسه ي جديد، جناب آقاي گودرزي رئيس اداره اصناف و تشکل هاي صنفي اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي، روز شنبه 1402/02/30 در محل اتاق اصناف برگزار شد. در اين مراسم ضمن اهداي لوح تقدير به رسم قدرداني از زحمات جناب آقاي مددي رئيس سابق اتاق اصناف، اعتبارنامه هاي اعضاء هيئت رئيسه ي جديد به شرح زير اعطاء گرديد:

1- آقاي حسين عباسي به عنوان رئيس
2- آقاي مجيد بسطامي به عنوان نايب رئيس اول
3- آقاي محمد محمدي به عنوان نايب رئيس دوم
4- آقاي مهدي لطيفي به عنوان دبير
5- خانم مژگان قناتي به عنوان خزانه دار

نیمتا روزنامه های صبح کشور