کد مطلب : 75691 تاریخ مطلب : 1402/04/04

اجراي بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌هاي خريد کارتي از 4 تيرماه

نیمتا روزنامه های صبح کشور