کد مطلب : 79764 تاریخ مطلب : 1402/05/10

توزيع گاز مايع از طريق کارت الکترونيک و لزوم ثبت‌نام در سامانه «سدف» براي متقاضيان بخش غيرخانوار

همکاران محترمي که رسته ي صنفي آنان موجود در ليست پي دي اف ارسالي در کانال تلگرامي / ايتا اتحاديه ، است و نياز به گاز مايع دارند، بايستي پس از ثبت نام در سامانه سدف، به منظور تأييد، به آقاي اعتمادي در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي واقع در اراک، خ قيام، مراجعه فرمايند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور