کد مطلب : 79840 تاریخ مطلب : 1402/07/01

اسامي و تصاوير داوطلبان انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه

تعداد داوطلبان هيئت مديره: 36 نفر تعداد داوطلبان بازرس هيئت مديره: 3 نفر مکان: فرهنگسراي آيينه، واقع در فاز 1 شهرک شهيد بهشتي (روبروي دفتر سابق اتحاديه) زمان: يکشنبه 1402/07/09 از ساعت 09:00 تا 16:00

نیمتا روزنامه های صبح کشور