کد مطلب : 79850 تاریخ مطلب : 1402/07/10

تشديد اقدامات کنترلي و نظارتي در خصوص مبارزه با بکارگيري اتباع خارجه غيرمجاز در سطح صنوف

نیمتا روزنامه های صبح کشور