کد مطلب : 79868 تاریخ مطلب : 1402/08/02

منتخبان هيئت مديره و بازرس هيئت مديره به ترتيب آراي کسب‌شده در دور انتخابات اتحاديه در سال 1402

نیمتا روزنامه های صبح کشور