کد مطلب : 79903 تاریخ مطلب : 1402/09/08

تحويل اعتبارنامه‌هاي هيئت مديره و بازرس جديد اتحاديه - چهارشنبه 1402/09/01

منتخبان هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک، با حضور مسئولان مربوطه از روز چهارشنبه 02/09/01، فعاليت خود را آغاز کردند و از زحمات هيئت مديره پيشين نيز قدرداني شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور