کد مطلب : 79905 تاریخ مطلب : 1402/09/08

پيام آقاي احسان اميني؛ رئيس جديد اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک، به مناسبت آغاز فعاليت هيئت مديره جديد

به نام خدا
اکنون که پس از برگزاري انتخابات اتحاديه، هم صنفي هاي عزيز، با انتخاب و نظر لطف خويش، مسئوليت مهم رياست اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک را بر عهده ي اينجانب نهاده اند، بر خود لازم ميدانم ضمن سپاسگزاري مجدد از اين عزيزان و نيز آرزوي تندرستي و موفقيت براي تمامي اعضاي صنف، اعلام دارم که با طلب ياري از پروردگار يکتا، تمامي کوشش خود را با هدف محقق نمودن وعده هاي داده شده [در چارچوب قوانين جاري]، بکار بندم. همچنين در اين راه، از تجارب، دانش، نظرها و پيشنهادهاي ديگر عزيزان منتخب در هيئت مديره ي جديد و نيز کارکنان بخش اداري اتحاديه، بهره ي لازم و کافي را ببرم که قطعاً بدون حضور موثر، سازنده و ارزشمند اين عزيزان، طي نمودن اين مسير دشوار به نظر مي رسد.

در اين فرصت، انتخاب ديگر عزيزان هيئت مديره ي جديد را به يکايک ايشان تبريک عرض نموده و براي آنان آرزوي موفقيت دارم، چراکه سربلندي و اعتلاي مجموعه ي اتحاديه صنف، در گرو کوشش جمعي اعضاي هيئت مديره، مشارکت و تعامل تمامي اعضاي زير پوشش و نيز توانمندي هاي کارکنان اين مجموعه است. لازم است از سي و يک داوطلب ديگر نيز قدرداني نمايم، اگرچه توفيق همکاري با تمامي اين عزيزان در قالب هيئت مديره مقدور نيست، اما فضاي تعاملي با ايشان، با هدف استفاده از طرحهاي شان، در راستاي اعتلاي صنف گشوده است.

در پايان ضمن آرزوي تندرستي، از کوشش ها و زحمات هيئت مديره ي محترم پيشين که در ساليان گذشته، با وجود فراز و فرودهاي بسيار در بخش هاي گوناگون، تمامي تلاش فردي و جمعي خود را به منظور ايجاد رضايتمندي هرچه بيشتر ميان اعضاي صنف، بکار بستند، صميمانه تشکر و قدرداني مينمايم و آمادگي خود را براي بهره گيري از نظرهاي راهگشا و تجارب ارزشمند آنان نيز اعلام مي دارم.

احسان اميني
رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک
1402/09/04
نیمتا روزنامه های صبح کشور