کد مطلب : 79925 تاریخ مطلب : 1402/09/20

لزوم درج قيمت بر روي اقلام موجود در واحد صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور