کد مطلب : 75615 تاریخ مطلب : 1402/02/24

اولين فراخوان شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک

همکاران محترمي که تمايل به عضويت در هيئت مديره و يا بازرس اتحاديه دارند، لازم است از تاريخ 1402/02/20 حداکثر به مدت پانزده روز نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور