کد مطلب : 75644 تاریخ مطلب : 1402/03/11

آخرين مهلت مقرر ارسال اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401

صاحبان مشاغل حقيقي: تا پايان خرداد 1402 صاحبان املاک اجاري: تا پايان تير 1402 اشخاص حقوقي: تا پايان تير 1402

ضرورت دارد همکاراني که سال گذشته فعاليت داشته اند تا پيش از پايان خرداد ماه سال جاري، شخصاً / با مراجعه به دفاتر مجاز ثبت اظهارنامه مالياتي، نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401 خود اقدام نمايند.

ارسال نکردن اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر، موجب اعمال جرايم نابخشودني توسط سازمان امور مالياتي خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور