کد مطلب : 79839 تاریخ مطلب : 1402/07/01

آگهي فراخوان انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه به منظور شرکت در انتخابات

مکان: فرهنگسراي آيينه، واقع در فاز 1 شهرک شهيد بهشتي (روبروي دفتر سابق اتحاديه) زمان: يکشنبه 1402/07/09 از ساعت 09:00 تا 16:00

نیمتا روزنامه های صبح کشور